Hỗ trợ trực tuyến

 • (Tran Minh Sam ( 091.606.7007)

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Đồng hồ

codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="180" height=" 180" align="middle">

Thời tiết hôm nay

Ảnh ngẫu nhiên

NHAC_DAI_HOI_DANG.mp3 0.05_Track_5.mp3 0.04_Track_4.mp3 0.03_Track_3.mp3 0.02_Track_2.mp3 0.02_Track_2.mp3 0.02_Track_2.mp3 0.01_Track_1.mp3 0.01_Track_1.mp3 0.01_Track_1.mp3 0.English_6_-_Unit_16.mp3 0.English_6_-_Unit_15.mp3 0.English_6_-_Unit_14.mp3 0.English_6_-_Unit_13.mp3 0.English_6_-_Unit_12.mp3 0.English_6_-_Unit_11.mp3 0.English_6_-_Unit_10.mp3 0.English_6_-_Unit_9.mp3 0.English_6_-_Unit_8.mp3 0.English_6_-_Unit_7.mp3

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Trần Minh Sâm.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Giao an Tieng Anh 7 - 2009 - 2010

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Minh Sâm (trang riêng)
  Ngày gửi: 06h:06' 24-09-2009
  Dung lượng: 1.8 MB
  Số lượt tải: 6
  Số lượt thích: 0 người
  Week: 1
  Preparing date : Friday, August 21st 2008
  Teaching date: ................................
  Period 2:
  UNIT 1 : BACK TO SCHOOL
  Lesson 1 : A- Friends ( 1,3,4,5 )
  I. The aims :
  After the lesson, students will review the greetings and introduce themselves . They will practice 4 skills : Listening, speaking, reading and writing.
  II. Language content:
  1. Vocabulary:
  - Nice to meet you . – Just fine/ not bad
  - How is everything? - Pretty good./ so am I.
  2. Grammar:
  The present simple tense.
  III. Technique :
  Eliciting, pairwork, groupwork, ask and answer .
  IV. Teaching aids :
  Textbook, tape, cassette.
  V. Procedure :

  T’activities
  Ss’ activities
  
  1. Warm up :
  - Greetings.
  - Have Ss play a game called slap the board.
  T reads the questions => Ss slap the answers .
  a. What’s your name?
  b. How are you today?
  c. What class are you in?
  d. Goodbye.
  e. Are you a new student?

  - Demonstrate the group which wins the game.


  2. New activities :
  a) Listen. Then practice with a partner.
  - Introduce some situations:
  + Nice to see/ meet you .
  + Nice to see / meet you again.
  + So am I.
  - Have Ss look at the books and listen to the tape.
  - Ask Ss to read in pairs.
  - Call on some pairs to roleplay the dialogue in front of the class.
  - Correct the mistake.
  - Ask Ss to look at the asnwers then work in pairs.
  - Call on some pairs to ask and asnwer the questions in front of the class.
  - Correct then give the correct answers.
  b) Listen. Then practice with a partner.
  - Ask Ss to look at the picture in part 3 and introduce the picture.
  - Have Ss work in pairs .
  - Call on some pairs to practice in front of the class.
  - Correct their pronunciation .
  c) Listen. Complete the dialogues.
  - Ask Ss to complete the dialogues in part 4
  - Explain some new phrases:
  + How is everything ?
  + Just fine.
  + Pretty good .
  - Have Ss complete the dialogues.

  - Ask Ss to exchange the results with their partners.
  - Call on some Ss to give their answers in front of the class.
  - Correct and give the correct answers .
  a.+ How are you?
  + Pretty good.
  + How about you ?
  + Not bad.
  + Me too.
  b. + How is everything?
  + Ok. How are you today?
  +Just fine.
  + So am I.
  - Have Ss roleplay the completed dialogues in pairs.
  - Call on some pairs to read the dialogues in front of the class.
  - Correct their pronunciation.
  d) Ask Ss to look at 4 pictures in part 5.
  - Ask Ss about the people in these pictures .
  Who are they?
  What are they doing ?
  - Ask Ss to listen to the tape then write the letters of the dialogues in the order they hear .
  - Play the tape for Ss.
  - Call on some Ss to give the answers .
  - Play the tape again and ask them to check their answers .
  - Correct and give correct answers .
  1-C 2-B 3- D 4-A
  - Ask Ss to base on the picture and make the dialogues.
  - Call on some pairs to practice in front of the class.
  - Correct the mistakes if necessary.
  3. Consolidation:
  - Have Ss work in pairs making a dialogue.
  - Call on some pairs to practice in front of the class.
  - Remark.
  4. Homework:
  - Learn by heart new words by writing 3 lines for each word.
  - Complete the dialogue in part 4 in exercise book. Do exercise 1,2 in workbook.
  - Prepare part A2.

  
  - Greetings.
  - 2 groups play game.
  - Listen.  - Listen and write down.

  - Read in chorus and individually.

  - Look at the books and listen to the tape .
  - Work in pairs.
  - Practice in front of the class.


  - Work in pairs.

  - Practice in front of the class.

  - Write down.

  - Look at the picture and listen.

  - Work in pairs.
  - Practice in front of the class.  - Complete the dialogues.
  - Listen
   
  Gửi ý kiến